May 25, 2021

Imate izum, ki bi ga radi patentirali?

Patent je nekakšna pravica, ostalim preprečuje izdelovanje, uporabo, ponujanje v prodajo ali uvoza izuma oziroma modela v omejenem teritorialnem obsegu. Če patent podeli Urad za patente imetnik patenta izključno pravico do izdelave, prodaje, izdelave in uvoza zahtevanega izuma ali modela. To lastniku v bistvu daje omejen monopol, da lahko izkoristi svoj izum. 

Ko ljudje razmišljajo o patentih, običajno razmišljajo o zaščiti izumov, kot so sončne celice in farmacevtski izdelki. Ti bi bili zajeti v patentu za uporabnost, vendar patent lahko zaščiti tudi modele. Najprej bomo podrobno preučili podrobnosti uporabnega patenta, nato pa poudarili, kako se patenti oblikovanja razlikujejo. 

Kako vložimo vlogo za patent

Ko se odločimo za patentiranje nekega izuma, moramo vedeti, da obstaja več vrst patentov. Velikokrat se vloži prijava za patent za uporabnost. Omenjeni patent ščiti deluje izum ter njegovo funkcionalnost in strukturo. Patent za uporabnost traja 20 let od prvega datuma vložitve pri USPTO, obseg zaščite pa je odvisen od zahtevkov, ki so vključeni v prijavo. V postopek za prijavo je potrebno oddati kar precej dokumentacije, zato je priporočljivo, da pomaga zastopnik, kot je http://www.patent.si

Izum, ki bi ga radi patentirali, mora biti jasno opisan, da je iz njega razvidno, kako ga strokovnjak lahko izdela oziroma uporabi. Razkriti je potrebno najboljšo možnost za izvedbo omenjenega izuma in jasno povedati, da je izum vaš. 

Težave pri patentiranju

Velikokrat se zgodi, da je vloga za patent nepravilna in zato jo na uradu zavrnejo. Pri oddajanju vloge morate biti karseda točni in natančni. Seveda pa morate preveriti, da ni že kdo pred oddal vloge za enak izdelek ali izum. 

Na žalost lastnikov malih podjetij in podjetnikov patentne pravice ne obstajajo zunaj zveznega sistema registracije. Patentni sistem sledi načelu »prvi vloži«, kar pomeni, da bo prva stranka, ki bo vložila patent za določen izum ali obliko, lastnica nadrejenih pravic, kar je v nasprotju s pravicami do blagovne znamke, ki si jih prisluži z uporabo.